REGULAMIN

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.dreamnation.pl.
Sprzedającym jest firma DN Katarzyna Szymańska z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 18 m 179, 00-732 Warszawa, zarejestrowana pod numerem NIP: 5261327961, Regon: 361591990, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

 

DEFINICJE

 

1. Sklep – Sklep internetowy www.dreamnation.pl;
2. Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w Sklepie;
3. Klient – osoba dokonująca zakupu Towaru w Sklepie;
4. Regulamin – niniejszy regulamin;
5. Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta ze Sklepem; Do umowy stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

 

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.
3. Sklep umożliwia nabywanie Towarów przez Internet, pod adresem: www.dreamnation.pl.
4. Informacje o produktach w Sklepie, w tym opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
5. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli.
6. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone, zawierają informacje o materiałach, cenach i rozmiarach.
7. Klient Sklepu zobowiązany jest do:
a. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do użytku własnego;
b. Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulamin.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 

1. Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży składając zamówienie na stronie Sklepu.
2. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie podczas zakupu na stronie internetowej Sklepu danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi.
3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty poprzez dodanie ich do „Koszyka”.
4. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Sklepowi, celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia potwierdzenie zostanie pokazane na stronie Sklepu, a na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłany komunikat zawierający informacje dotyczące zamówionych Towarów, wartości zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat ten jest potwierdzeniem otrzymania przez Sklep oferty nabycia Towarów przez Klienta.
6. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
8. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej (office@dreamnation.pl) i poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia.
9. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy nastąpi brak autoryzacji płatności lub płatność nie została uiszczona w określonym czasie.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA I WYSYŁKA

 

1. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu, za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich (DPD, UPS). Klient jest obciążany kosztami dostawy. Koszt przesyłki kurierskiej to 18 PLN niezależnie od ilości produktów.
3. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

 

METODY PŁATNOŚCI

 

1. Cena danego Towaru podawana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w Sklepie, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji .
2. Ceny Towarów w Sklepie są cenami brutto. W polskiej wersji językowej podawane są w złotych polskich, a w angielskiej wersji w EURO. Klient ma możliwość zmiany waluty na EURO, przez wybór angielskiej wersji językowej.
3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.
4. Dostępne są następujące metody płatności:
a. przelewem bankowym on-line; na nr konta : ING 47 1050 1038 1000 0092 5313 0786
b. za pośrednictwem PayU na zasadach i zgodnie z regulaminem obowiązującym w tym serwisie (lista obsługiwanych banków oraz czasy realizacji dostępne są na stronie www.payu.pl).

 

ZWROTY

 

1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy, gdyż większość towarów wykonywana jest ręcznie, z unikalnych druków. Mogą wystąpić nieznaczne różnice w wyglądzie produktów. Towary wykonane na specjalne zamówienie nie podlegają wymianie i zwrotowi.
2. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).
3. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest wysłanie (na koszt własny) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru na adres email Sklepu (office@dreamnation.pl) oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży (pobierz Formularz Zwrotu) oraz zakupionego Towaru (z oryginalnie wszytymi metkami, nieużywanego i czystego, pozbawionego zapachu) na adres sprzedawcy.
4. Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Sklep Towaru. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie wykonany na tę samą kartę.
5. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia Towaru niepełnowartościowego, niekompletnego.
6. Sklep nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.
7. Sklep nie przyjmuje Towarów odsyłanych jako listy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przyjmowane są paczki Poczty Polskiej.

 

REKLAMACJE

 

1. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia paczki podczas transportu wskazując na ingerencję osób trzecich, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu reklamacyjny sporządzonego przez Klienta i kuriera.
2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
3. Reklamacje należy składać na adres office@dreamnation.pl wysyłając Formularz Reklamacji (pobierz Formularz Reklamacji)
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Dane osobowe Klienta będącego osobą fizyczną będą przetwarzane przez Sklep jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sklep, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
2. Sprzedawca zapewnia Klientowi, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
3. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
4. Sklep korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).